บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด ให้บริการครอบคลุมทุกความต้องการในแง่การป้องกันการกัดกร่อนและการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ เราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ได้รับความเชื่อถืออย่างยาวนานจากลูกค้าในกลุ่มงานผู้ผลิตน้ำมันและแก๊สธรรมชาติด้วยค่านิยมที่เรายึดถือมาตลอดในแง่คุณภาพ ความถูกต้อง และ ความรับผิดชอบ 

CMS ENGINEERING SOLUTIONS

We are an engineering solutions company that offers a complete range of engineering services for the oil and gas industry. We are a long-time reliable partner of clients with the core values of Quality, Integrity, and Accountability. 

Our core business focuses on Pipeline inspection, Corrosion monitoring, Pipeline On-site Repair and Maintenance, Mechanical Works of Static Equipment, and Engineering Assessment Study. Also, we are the land transportation service provider to deliver the critical equipment in the Kingdom of Thailand.

บริการหลักของเราคือการตรวจสอบความมั่นคงของท่อส่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ การตรวจสอบและการป้องกันการกัดกร่อน การซ่อมแซมหน้างานและแผนการซ่อมบำรุง งานเชิงวิศวกรรมทางกลของอุปกรณ์รับแรงดัน และการศึกษาเชิงวิศวกรรมเพื่อจำลองการใช้งานในสภาวะต่างๆ นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ให้บริการการขนส่งทางบกแก่อุปกรณ์ที่ต้องการการดูแลอย่างพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นไปถึงเป้าหมายและได้รับการดูแลที่ถูกต้อง

We are a long-time reliable partner of clients with the core values of Quality, Integrity, and Accountability. 

Our core business focuses on Pipeline inspection, Corrosion monitoring, Pipeline On-site Repair and Maintenance, Mechanical
Works of Static Equipment, and Engineering Assessment Study. Also, we are the land transportation service
provider to deliver the critical equipment in the Kingdom of Thailand.

About

บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าในกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันและแก๊สธรรมชาติในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน เราให้บริการที่มุ่งเน้นไปในด้านงานตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ท่อส่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ และอุปกรณ์รับแรงดันต่างๆ รวมถึงงานการศึกษางานประเมินความมั่นคงของอุปกรณ์ เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆของลูกค้า

เรามีทีมงานที่เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และมีใจรักในการบริการ รอพร้อมช่วยเหลือทุกปัญหาของท่าน 

We provide engineering solutions to clients primarily in Thailand. 
We go beyond providing Pipeline inspection, Corrosion monitoring, Pipeline On-site Repair and Maintenance,
Mechanical Works of Static Equipment, and Engineering Assessment Study, and we pride ourselves in providing bespoke solutions for our clients. 
Our knowledgeable and experience personnel is always ready to serve you. 

Our Mission

To provide our clients with efficient engineering solutions and a one-stop engineering solutions provider. 

เรามีพันธกิจเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าด้วยวิธีทางวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร

Services 

CMS Engineering Solutions

provides an easy, efficient and safe inspection tool for pipeline inspection and corrosion monitoring. We have a wide range of experience in the oil and gas industry and our clients had tremendously benefitted from the solutions that we had provided.  We strive to provide you with the most efficient solution and the best service experience.  List of services

บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด

จัดหาอุปกรณ์ที่ง่าย มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการกัดกร่อนแก่ท่อส่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติให้แก่ลูกค้า ประสบการณ์อย่างกว้างขวางของเราได้ส่งมอบทางออกของปัญหาที่ใช่แก่ลูกค้าเสมอมา 
งานบริการของเรา

Contact us

Contact Form

Customer Service

Address

9/40 Ladsawai, Lumlukka, Pathumtani, 12150, Thailand

Copyright © 2022 CMS ENGINEERING SOLUTIONS. All rights reserved
Scroll to Top